Hvor ofte må pianoets stemmes ?

Et spørsmål jeg til stadighet får. Alle pianoer og flygeler, uansett kvalitet og hvor mye de blir brukt, trenger vedlikehold. Den grunnleggende tanken både fra produsenten, pianostemmeren og utøverne(kjøperne) er at dette er en langsiktig investering og at det ved et regelmessig vedlikehold skal være mulig å opprettholde kvaliteten både på kort og lang sikt.

Vedlikeholdet består av stemming, - kontroll og justering av klaviatur, mekanikk (spilleverket) og pedaler, - vedlikehold og preparering av hammerfilt(intonering), - skifting av deler (filt, akslinger, røkne strenger m.m.) ved slitasje.

For det gjennomsnittlige hjemmebruk av piano og flygel anbefales det å stemme  1 gang i året. Ved økt benyttelse, profesjonelt bruk (skoler, kirker, studio etc.) eller generelt høyere krav til stemmekvalitet er det normalt å stemme/kontrollere 2 - 4 ganger i årer.

Fire viktige faktorer når det gjelder stell og vedlikehold av pianoer og flygeler er: - klima, - bruken, - instrumentets kvalitet - og pianostemmerens kvalifikasjoner.


Kan pianoet stå på yttervegg ?

Det er avgjørende viktig at pianoer og flygler blir plassert og oppbevart i rom med normale stabile klimatiske forhold. D.v.s. en romtemperatur mellom 18 – 20 grader C og en relativ luftfuktighet mellom 40 – 60 %. De inneklimatiske forholdene, med svingninger i relativ luftfuktighet, er den enkeltfaktor som påvirker instrumentene mest. Svingningene oppstår som følge av veksling av årstider, innetemperatur/oppvarming og hvordan boligen/lokalet blir brukt.

I vår del av verden er vi vant med at årstidene og været kan skifte brått og dramatisk, noe som gjør at de klimatiske betingelsene kan bli svært skiftende, også innendørs. Overgangen mellom mildt og temperert sommerklima til tørre og kalde vintre kan medføre store påkjenninger for pianoer og flygler.

Et piano eller flygel består for en stor del av levende materialer, hovedsakelig tre. Dette gjør at det trives best i et stabilt inneklima med jevn luftfuktighet og temperatur, beskyttet mot direkte sollys, trekk og kulde.

Tidligere var det snakk om at et piano p.g.a.kulde og fukt ikke måtte stå mot yttervegg. Den byggtekniske utviklingen med bl.a. isolering, og generelt høyere krav til klimakomfort og temperatur gjør at dette sjeldent eller aldri er noe problem lenger. Dagens utfordring er oftere at tette bygninger med moderne, effektiv oppvarming og ventilasjon blir for tørre om vinteren.

Utover de mer kortsiktige klimaendringer, som et plutselig fall i temperaturen ved f. eks transport eller ekstremt høy luftfuktighet i noen timer ved tordenvær om sommeren, er det viktigere å få kontroll over de klimasvingningene som er relatert til årstidene og fyringssesongen. Enkelt sagt er det i de fleste tilfeller om å gjøre holde luftfuktigheten oppe om vinteren og nede om sommeren i rommet der pianoet eller flygelet står.