Finn alder på ditt Br.Hals piano.


Prod. nr

Prod. År

200

1200

2200

3400

5000

7590

10000

13000

16000

20000

27000

1847

1850

1860

1865

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1922


Vi ser her bilder fra Brødrene Hals sin pianofabrikk som hadde stor betydning for utbredelsen av pianoet i Norge.

Fabrikken ble grunnlagt av Karl Hals (1822-98) den 3.november 1847 i Christiania.Piano fra Brødrene Hals, ca 1850

Dette pianoet  har byggenummer 58 og er produsert et av de første årene firmaet var i virksomhet.

Brødrene Karl og Peter Hals fra Sørum gikk i snekkerlære, og etter endt læretid utdannet de seg videre innen pianoproduksjon ved pianofabrikker i Danmark, Tyskland og Frankrike.

I 1847 startet de egen pianofabrikk i Christiania. Det første året firmaet var i virksomhet hadde de bare en ansatt utenom brødrene selv, men utvidet raskt, og i 1866 hadde de 36 mann i arbeid. Da hadde de levert 1900 pianoer.

I 1856 kjøpte firmaet tomt og fikk oppført fabrikkbygning i Stortingsgaten, der Hotell Continental ligger i dag. I 1880 ble Hals' konsertsal i Christiania innviet med en konsert hvor Johan Halvorsen dirigerte sin 4. rapsodi tilegnet Hals.

Fra 1887 til 1908 drev Brødrene Hals også musikkhandel, -forlag og konsertbyrå. Bedriften spilte en viktig rolle både i norsk håndverks- og musikklivs historie. På det meste var det ansatt rundt 100 personer i bedriften. I 1918 hadde de produsert mer enn 24 000 instrumenter, både pianoer og flygler. I 1925 ble Brødrene Hals overtatt av firmaet Grøndahl.