Listen er hentet fra

Peter Andreas Kjeldsbergs bok om PIANO I NORGEBerg, Julius

Produksjonssted/tid: Christiania, Tordenskioldsgt. 11.Kjent i 1880-årene.

Produksjon: Oppr.st. pianoer.


BRANTZEG, Paul Christian f. 1821 d. 1900 Utdannet hos orgelbygger Albrechtsen, Trondheim; forskjellige piano- og orgelbyggere i London og Paris; pianomaker C.C. Hornung i København. Produksjonssted/tid: Christiania, Akersgt. 61.

1850-ca.1900.

Produksjon: Oppr.st. pianoer (ca. 600 stk.), orgier og harmonier. Dessuten beskjeftiget med eks­perimentering og produksjon av akkustiske måle­instrumenter, prisbelønnet for dette i Stockholm 1866.

Bevarte instrumenter: Oppr.st. pianoer, Ringve Museum, Trondheim; Norsk Folkemuseum, Oslo.


BREDESEN, Martin

Produksjonssted/tid: Christiania. Kjent i 1880-årene. Produksjon: Oppr.st. pianoer


BRØDRENE HALS

Karl Marius Anton Johan Hals f. 1822 d. 1898; utdannet snekker, svend i 1842; opphold hos piano­makerne C.C. Hornung, København og H.C. Schröder, Hamburg.


Petter Martin Emil Nilson Hals f. 1823 d. 1871; utdannet snekker; opphold hos C.C. Hornung, København og Pleyel, Paris.

Etterhvert kom følgende medlem mer til bedriften: Thor H. f. 1852, (sønn av Karl H.) teknisk leder fra 1873, medeier fra 1888; Olav H. f. 1857 d. 1883, (sønn av Karl H.), i den tekniske ledelse fra 1880; Sigurd H. f. 1859, (sønn av Karl H.), i firmaet fra 1884, medeier fra 1888, direktør fra 1898; Karl H. Olsen, f.1884, (dattersønn av Karl. H.), i firmaet fra 1910, disponent fra 1918; Karl H. f. 1887, (sønn av Sigurd H.) i firmaet fra 1912, disponent fra 1918 sammen med Karl H. Olsen.

Produksjonssted/tid: Christiania, Kirkegt. 15 (1850 -1851) ; Akersgt. 65 (1851-1856) ; i 1856 flyttet firmaet fil Drammensveien 24 (Stortingsgt. 26), utvidet i 1865 med det tilstøtende Ringsgangen 1, og fra ca. 1880 og så Stortingsgt. 24. Samlet areale var da 3.052 m2. 1847-1925.

Produksjon: Oppr.st. pianoer, taffelpianoer, flygler og harmonier. Største anfall ansatte var over 100 personer, 1897. I de fleste produksjonsår inngikk også reparasjoner og lagring i nummer-rekken. l årene 1910 fil 1925 kunne enkelte produksjoner strekke seg over lengre tid, 2-3 år. Helt nøyaktig datering er derfor vanskelig.


BUCHNER,Ottod.1942

Utdannet bl.a. hos Feurich, Leipzig; Bechstein, Berlin. Overtok i 1907 Riisnres' fabrikk i Bergen.

Firmaet solgt tji Emil Cappelen A/S, Oslo i 1917

med Buchner som teknisk leder.

Produksjonssted/tid: Bergen 1907-1916, Kristiania

1917-1924.

Produksjon: Oppr.st. pianoer. 11920 beskjeftiget fab­

 rikken 30 personer og produserte ca. 250 instru­

 menter pr. år.


CAPPELEN, Emil A/S

Kjopte Buchner og Thoresens fabrikker i 1917. Produksjonssted/tid: Kristiania 1917-1924. Produksjon: Oppr.st. pianoer.


CAPPELEN, J. W. PIANOAVDELlNG

Produksjonssted/tid: Oslo, Kirkegt. 15. 1953-1959. Produksjon: Oppr.st. pianoer, to modeller: Pianette og Pianino. Renner mekanikk. Norskproduserte kabinetter. Totalt ca. 500 instrumenter. Største antall ansatte var 10 personer.


EILERTSEN, J

Produksjonssted/tid: Christiania. Kjent 1859-1861. Produksjon: Oppr.st. pianoer.


ENG

Produksjonssted/tid: Strømmen, Vestfold. Kjent 1860.


ENGELSTAD

Produksjonssted/tid: Tromøy ved Arendal. Kjent 1869.


ENGER, John

Produksjonssted/tid: Christiania, Skippergt. 11,

(Grensen 19). Kjent i 1850-årene.

Produksjon: Oppr.st. pianoer og flygler.

Bevarte instrumenter: Flygel fra 1854, Norsk Folke­

museum, Oslo. Utstyrt med fire pedaler for forte, piano, triangel og tromme. Laget på bestilling fra kapellmester Paolo Sperati (1821-84).


EVENSEN, Gerhard f. 1861 d. 1919

Firmaet etablert 1886 som importør og forhandler av pianoer og flygler.

Produksjonssted/tid: Christiania, Tordenskioldsgt. 68.

    1905 - ca. 1910.

Produksjon: Oppr.st. pianoer. I tiden da firmaet hadde egen produksjon beskjeftiget det ca.    20 personer. I 1906 og 1907 fikk firmaet patent på oppfinnelse av en ny klangbunn- og jernrammekonstruksjon.


FORENEDE PIANOFABRIKKER

Etablert 1928/29 som datterselskap fil det svenske A/B Förenade Piano- och Orgelfabriker, opprinnelig som forhandler av dette firmaets instrumenter og reparasjonsverksted. Disponent var Alf Brønner     (1882-1960).

Produksjonssted/tid: Oslo, Kirkegt. (1933-35),

Lille­torget 1 (1935-59).1933-1959.

Produksjon: Oppr.st. pianoer, to modeller: pianette

og piano. Schwander og Renner mekanikk. Totalt


2.150 instrumenter. Største anfall ansatte, 11 per­soner, 1954.


GJERMSTAD, Anton f. 1843 d. 1892

Startet i 1877 og laget fil å begynne med orgier og harmonier, produksjon av pianoer fra 1887.

Produksjonssted/tid: Ytterøya, Nord-Trøndelag. 1887

    -1892.

   Produksjon: Oppr.st. pianoer. Schwander mekanikk.

    Sannsynligvis bare tre ansatte: br0drene Anton, Se­

    fanias og Andreas Gjermstad.

Bevarte instrumenter: Oppr.st. piano, udatert, privat

    eie, Levanger.


GRØNDAHLS FLYGEL- OG PIANOLAGER A/S

    Etablert som tekstilfirma i 1902 av Anders Grøndahl

    (1879-1947); fra 1904 import og salg av flygler

    og pianoer, diverse merker, fra 1912 hovedagent

    for Steinway & Sons.

Produksjonssted/tid: Oslo, Øvre Slottsgt. 10. Slutten

    av 1940-årene - 1957.

          Produksjon: Oppr.st. pianoer, del er delvis innført,

    delvis produsert i Norge (bl.a. rammer støpt på

    Gjøvik). Ca. 200 instrumenter pr. år.


HANSEN,H.d.1854

Produksjonssted/tid: Christiania. Kjent i 1840-årene. Produksjon: Taffelpianoer.

Bevarte instrumenter: Taffelpiano, privat eie, Hauge­sund.


HELLSTRÖM, F. FLYGEL- OG PIANOFABRIKK

Fritz Carl Bruno Hellström f. 1910, d. 1985, startet firmaet i 1946. Det eksisterer fremdeles som reparasjonsverksted og intonasjon/regulering av importerte instrumenter.

Produksjonssted/tid: Oslo, Tvetenveien (1946-56),

    Sandstuveien 52 fra 1956. 1946-1981.

          Produksjon: Oppr.st. pianoer og flygler, totalt ca.

    6.000 instrumenter. Største antall ansatte ca. 30

    personer, 1965.


HOFF, Jens f. 1802? d. 1888

Produksjonssted/tid: Laurvig (Larvik).

Produksjon: Sannsynligvis bare taffelpianoer. Bevarte instrumenter: Taffelpianoer, Vestfold Fylkes­museum, Tønsberg; Stavanger Museum; Herregården, Larvik (2 stk.)


HOLTHER, R

Produksjonssted/tid: Christiania, Nedre Vollgt. 6.

1855-1880-årene.

Produksjon: Oppr.st. pianoer.


JANSEN, Mads f. 1825 d. 1871 Produksjonssted/tid: Trondheim, Dronningens gt. 26. 1854-1871. (Jansens enke Julie skal ha drevet

    fabrikken et par års tid etter hans død).

Produksjon: Oppr.st. pianoer. 2-3 ansatte.

Bevarte instrumenter: Oppr.st. pianoer, Ringve Museum, Trondheim (2 stk.) ; Nordenfjeldske Kunst­industrimuseum, Trondheim.


KNUDSEN, Jacob

A/S FLYGEL-PIANO-ORGELFABRIKK

Etablert av Jacob Knudsen f. 1873 d. 1928; utdannet som snekker hos sin far, deretter flere års utdannelse ved forskjellige pianofabrikker i Tyskland. I 1928 ble Jacob Knudsens bror Wilhelm disponent for firmaet fram tji 1946 da ledelsen ble overtatt av Christen Faye. Firmaet ledes idag av Fredrik Faye og eksisterer som reparasjonsverksted.

Produksjonssted/tid: Bergen, Kong Oscars gt. 41

    (1898-1917), fra 1917 i Daniel Hansensgt. 9.

    1896-1975.

Produksjon: Oppr.st. pianoer, flygler og harmonier,

    totalt ca. 10.000 instrumenter.


KOCH, Stanley f. 1856 d. 1935

Produksjonssted/tid: Sandvika og Oslo. Omkring 1920. Muligens er dette samme pianomaker som er nevntd Norges Handelskalender 1886/87: Soother og Koch, Pianofabrikant, Thv. Meyersgt. 59, Christiania.

Produksjon: Oppr.st. pianoer.


MARTINSEN, G.C. d. 1828 Produksjonssted/tid: Bergen. Kjent 1827.


MODOM, Lars

Produksjonssted/tid: Christiania, Grønland. Kjent

1803-1820.

Produksjon: Flygler, taffelpianoer.


NEUPERT, Halo f. 1844 d. 1896

Begynte som forhandler etter sin far Herman Neuperl.

Produksjonssted/tid: Christiania, Kirkegl. 22 (1881­

    ca. 1888). Kirkegl. 16 (ca.1888-1896).

Produksjon: Oppr.st. pianoer. 6-7 ansatte.


NORSK ORGEL- OG HARMONIUMFABRIKK

Firmaet etablert 1873 av Petter Berntzen, Vardal. I 1916 ble fabrikken flyttet fil Gjøvik og derfra til Snertingdal i 1928. Primert produksjon av orgler og harmonier. Firmaet lager idag bare orgler og ledes.av 5. generasjon Hans Bernhard Berntzen.

Produksjonssted/tid: Snertingdal, Oppiand. 1955­    1965.

Produksjon: Oppr.sl. pianoer, modell Max Walther. Dessuten underleverandør fil J.W. Cappelen Piano­avdeting og F. Hellstrøm. Totalt ca. 2.000 instrumenter. Største anfall ansatte 60 personer, 1960.


OSLO PIANOFABRIKK

Overtok Brødrene Hals' firma da dette gikk inn. Produksjonssted/tid: Oslo. 1929-1930. Produksjon: Oppr.sl. pianoer.


RIISNJES, Henrik Severin f. 1858 d. 1909.

Kjøpte Aarestrups fabrikk i 1886. Antagelig har fabrikken i noen år figurert under navnet Aarestrup og Riisnces. I 1907 ble fabrikken solgt fil Otto Buchner som ti år senere solgte den videre fil Emil Cappelen A/S, Oslo.


Produksjonssted/tid: Bergen, Domkirkegaden 7.

1886-1907. Produksjon: Oppr.sl. pianoer. Bevarte instrumenter: Oppr.sl. piano, Gamle Bergen

           Museum.


SCHÖNE, Georg Daniel f. 1750 d. 1807. Utdannet bl.a. i London der han i 1783 var ansatt

    hos pianomaker Christian Shean.

Produksjonssted/tid: Christiania. Kjent 1788-1805. Produksjon: Taffelpianoer, klavikord, diverse andre

    instrumenter som harpe, gitar.

Bevarte instrumenter: Klavikord datert 1805, Norsk

    Folkemuseum, Oslo.


SCHÖNE, Emanuel d. 1851

Sønn (bror?) av Georg Daniel Schöne. Utdannet

    hos pianomaker Andreas Marschall, København.

Produksjonssted/tid: Christiania. 1. halvp. 1800-årene. Produksjon: Taffelpianoer.


STOL TZ, Christian

Produksjonssted/tid: Bergen. Kjent 1838-1853. Produksjon: Oppr.sl. pianoer.

Bevarte instrumenter: Oppr.st. pianoer, Norsk Folke­museum, Oslo;privat eie, Østersund.


ST0HRMANN

Produksjonssted/tid: Bergen, Engen 20. 1848­

1860 -årene.

Produksjon: Oppr.sl. pianoer.


SUNDWALL & Co.

Produksjonssted/tid: Christiania. Opphørte 1877. Produksjon: Oppr.st. pianoer.

Bevarte instrumenter: Oppr.st. piano, Rabekk - Moss Museum.


SVENSEN,Aage

Produksjonssted/tid: Oslo 1956-1960. Produksjon: Oppr.st. pianoer, totalt ca. 100 instrumenter på lisens fra Neumann, Danmark, norskproduserte kabinetter, Renner mekanikk.


SRETHER, R. E.

Produksjonssted/tid: Christiania, Møllergt. 15. 1844

-1880-årene. Muligens er dette samme pianomaker som er nevnt i Norges Handelskalender 1886/67: Srether & Koch, Pianofabrikant, Thv. Meyers gt. Christiania. Iflg. Brødrene Hals' protokoller eksisterte det også et firma Srether og Berg. Produksjon: Oppr.st. pianoer.


THOMLE, Christopher f. 1794 d. 1858

Utdannet hos pianomaker Andreas Marschall,

    København.

Produksjonssted/tid: Christiania. Kjent 1830-1838. Produksjon: Taffelpianoer.

Bevarte instrumenter: Ikke kjent, men taffelpiano datert 1838 er nevnt i katalog over Norsk Folkemuseums utstilling av musikkinstrumenter i 1 904.


THORESEN

Etablert 1863 av Johannes Thoresen f. 1829 d. 1886; utdannet hos flere pianofabrikanter i Tyskland og Sveits. Etter Thoresens død overtok Petter Hansen f. 1860 som var utdannet ved fabrikken og i Tyskland. Aksjeselskap fra 1906 og i 1917 overtatt av Emil Cappelen A/S.

Produksjonssted/tid: Christiania, Torvgt. 5 A (f0r

    1917). 1863-1924.

    Produksjon: Flygler og oppr.st. pianoer. Total produk­

    sjon iflg. opplysning fra 1920 var 4.030 instrumen­

    ter.


TOLLACHSEN, T.L.

Produksjonssted/tid: Bergen. Kjent 1835-1859.


VESTRE ORGEL- OG PIANOFABRIKK

Fabrikken etablert 1888, primrert orgel- og harmoniumproduksjon, opphørte i 1982.

Produksjonssted/tid: Hareide, Møre og Romsdal.

    1950-1 954.

Produksjon: Oppr.st. pianoer, importert mekanikk,

    kabinett fra lokal snekkerfabrikk.


WORM, Abraham d. 1816?

    Antagelig utdannet i England.

Produksjonssted/tid: Strømsø (Drammen). Kjent

     1792-1805.

Produksjon: Pianoforter (flygler og/eller taffelpia­

    noer) , dertil orgler, klavikorder og cembaloer.


WAARUM, C.F. d. J 839

Produksjonssted/tid: Christiania. Kjent i 1830-årene. Produksjon: Taffelpianoer.

Bevarte instrumenter: Taffelpianoer på Gamle Bergen Museum; Historisk Museum, Bergen; De Sandvigske Samlinger - Maihaugen, Lillehammer; Ringve Museum, Trondheim (2 stk.)


AARESTRUP, Jens Peder Smidt f. 1827 d. 1893 Utdannet i utlandet. Fabrikken etablert i 1857 og solgt tji H.S. Riismes i 1886.

Produksjonssted/tid: Bergen, Smaastrandgaden 9. 1857-1886.

Produksjon: Oppr.st. pianoer. 11885 var det 5 ansatte på fabrikken.Listen er fra år 1985