Spørsmål

Hvor ofte bør et piano stemmes

Dette varierer ut i fra kvaliteten og plasseringen av instrumentet. For privatpersoner anbefales det cirka en gang i året, mens i offentlige lokaler anbefales det minimum to ganger i året. Piano/flygelkonsertlokaler bør stemmes før hver konsert. 

.

 

(Steinway & Sons, 2019).

Kan pianoet stå på yttervegg

Et veldig vanlig spørsmål å få. Det var et stort problem i gamledager da husene stort sett var dårlig isolert og trekkfulle men med dagens byggteknikk er ikke dette lenger noe å tenke på. Varmekabler i gulvet er derimot et større problem.

Det er avgjørende at instrumentet plasseres i rom med normale og stabile klimatiske forhold, der romtemperaturen ligger mellom 18-20 ° C og luftfuktigheten mellom 40-60 % 

Se Norges Pianostemmer og Teknikerforening for mer informasjon om stabilisering av klimaforholdene →